MITTETULUNDUSÜHING

 

 

  

line decor

 

Meie lapsi  saab toetada, annetades

Hansapanka

a/a 221026358968

MTÜ Viimsi Invaühing
 image001.gif

 

avaleht

tutvustus

aastaaruanded

projektid

pildigalerii

meie toetajad

kontakt

lingid

 

t a s u b  t e a d a !

 

 

 


 


 
 

 

 

 
TERE TULEMAST

Puuetega inimesi on kõikjal maailmas ja igas ühiskonnakihis. Puuetega inimeste arv maailmas on suhteliselt suur. Puuetega inimeste protsent elanikkonna hulgas on piirkonniti suhteliselt sarnane. Seega asustuse tihenemisega suureneb ka puuetega linimeste arv. Viimsi valla elanikkond on viimastel aastatel pidevalt kasvanud, seega on eeldada ka puuetega inimeste arvu suurenemist vallas. Puuetega inimestel on õigus jääda oma kohalikku keskkonda ja saada vajalikku abi ja toetust tavalise hariduse-, tööhõive- ja sotsiaalteenuste raamides.

Viimsi Valla Invaühing asutati 26.mail 2004 aastal kooskõlas Viimsi valla arengukavaga, eesmärgiga toetada peamiselt Viimsi vallas elavaid puuetega lapsi ja noorukeid, ühendada nende vanemaid ja pakkuda üritusi ning psühholoogilist tuge kõigile ühinguga liituda soovinud puuetega inimestele ja nende esindajatele. Viimsi Valla Invaühing teeb koostööd kohaliku omavalitsusega ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukojaga.

Viimsi Valla Invaühingu missiooniks on liikmete huvide kaitsmine kohalikul tasandil, osaledes omavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide valjatöötamises, tehes koostööd Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu ja erinevate puuetega inimestega tegelevate ühendustega.

Organisatsiooni tulevikunägemuseks on toimiv tugivõrgustik, mis pakub teenuseid ja vahendab informatsiooni

 

 


ÜRITUSED

 

KUTSE3UUS_vaike.jpg

 

MTÜ Viimsi Invaühing peab oma viiendat sünnipäeva

Viimsi Vabaõhumuuseumis

6.juunil, kell 12.00 -15.00.

Loe lähemalt

 

.

j0397446

 

 

Suvisel koolivaheajal toimub Viimsi Päevakeskuses laager erivajadustega lastele. Loe lähemalt