MITTETULUNDUSÜHING

 

 

  

line decor 

 

Meie lapsi  saab toetada, annetades

Hansapanka

a/a 221026358968

MTÜ Viimsi Invaühing
 

 

avaleht

tutvustus

aastaaruanded

projektid

pildigalerii

meie toetajad

kontakt

lingid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASTAARUanded
 

AASTAARUANNE 2006

Sisukord. 2

Üldandmed. 3

Tegevusaruanne. 4

Raamatupidamise aastaaruanne. 5

Bilanss. 5

Tulude ja kulude aruanne. 6

Rahavoogude aruanne. 7

Raamatupidamise aruande lisad. 8

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused. 8

Lisa 2 Muud viitvõlad. 8

Lisa 3 Sihtotstarbelised toetused. 8

Lisa 4 Sihtotstarbeliste projektide otsekulud. 8

Lisa 5 Üldtegevuskulud. 9

Juhatuse allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele. 10

Lisa: Revisjonikomisjoni arvamus VIÜ tegevusest 2006. a majandusaastal. 10


AASTAARUANNE 2005

AASTAARUANNE 2004